ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.وکیل حسن یونسی وکیل برادران افکاری: اقاریر نوید و وحید افکاری تحت فشارهای روانی و جسمی بوده است

آنها در دادگاه ارتکاب قتل را انکار کرده اند/ فیلمی که قوه قضائیه ادعا میکند وجود ندارد


 

وکیل حسن یونسی وکیل برادران افکاری: اقاریر نوید و وحید افکاری تحت فشارهای روانی و جسمی بوده است

امتداد:

حسن یونسی، وکیل پرونده نوید و وحید افکاری در گفت و گو با امتداد ضمن ارائه جزئیات بیشتر درباره پرونده برادران افکاری در دادگاه های شیراز گفت: دو تن از متهمین، پرونده ای با عنوان اتهامی قتل عمد داشتند که در دادگاه کیفری یک شیراز رسیدگی شد و در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.

گزیده سخنان حسن یونسی، وکیل پرونده نوید و وحید افکاری:

همچنین پرونده دیگری هم تحت عنوان محاربه و ارتکاب جرایم سیاسی برای آنها تشکیل شده که در دادگاه انقلاب شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته اما هنوز قطعی نشده و فرجام خواهی آن در دیوان عالی کشور ادامه دارد. این پرونده ذیل عنوان اتهامی قتل عمد جریان داشته و منتهی به قطعیت حکم در دیوان عالی کشور شد.
من در مرحله اعاده دادرسی به عنوان وکیل متهمین وارد شدم و از آنچه در مراحل تحقیقات در دادسرا و در دادگاه بدوی گذشته است  تنها بر اساس مدارک و اسنادی که دسترسی داشته ام و گفت و گویی که با متهمین و خانواده آنها داشتم و همچنین آرای صادر شده از محاکم ، اطلاعاتی دارم که ارائه می کنم.

بر اساس بند«ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که موارد اعاده دادرسی کیفری را برشمرده، اگر پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا کشف شود و یا ادله جدیدی ارائه گردد که نشان دهنده بی گناهی متهمین باشد می تواند از موارد اعاده دادرسی شمرده شود.

آنچه ما از مدارک و ادله ای که در دادگاه بدوی مطرح بوده و مورد استناد قرار گرفته، متوجه می شویم، این است که نواقص قابل توجهی هم به لحاظ رعایت آیین دادرسی کیفری و هم از نظر ادله ای که دادگاه بدوی به آن استناد کرده وجود دارد. دو برادر نوید و وحید افکاری در پرونده قتل عمد متهم هستند و برادر دیگر آنها «حبیب» در این پرونده متهم نیست.  نوید به عنوان مباشر و وحید به عنوان معاون قتل عمد مورد محاکمه قرار گرفتند. آنچه از آرای دادگاه و همچنین مدارک و مستندات به دست می آید، این است که مهم ترین دلیلی که دادگاه بدوی برای ارتکاب جرم توسط متهمین به آن استناد کرده، اقاریری است که آنها در مرحله تحقیق نزد ضابطین داشته اند. در حالی که این از قواعد مسلم حقوقی است که اقرار خارج از دادگاه تنها در مواردی می تواند مورد استناد قرار گیرد که در تضاد با دیگر ادله و قرائن و شواهد نباشد.

نوید و وحید در جریان دادگاه و رسیدگی به پرونده، هر دو اعلام کردند که اقاریری که نزد ضابطین داشته اند تحت فشارهای روانی و جسمی بوده است. آنها در دادگاه به طور کلی ارتکاب قتل را انکار کرده اند.

هیچ دلیل مستند دیگری غیر از اقرار متهمین در مستندات دادگاه وجود ندارد. بنابراین نه دلایل و شواهد قطعی وجود داشته که دادگاه به آنها استناد کند و نه شاهدی که نوید و وحید را در حال ارتکاب جرم قتل دیده باشد. متاسفانه روز گذشته خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضائیه مطلبی درباره این پرونده منتشر کرده بود که برخی موارد آن به لحاظ حقوقی دقیق نیست. این خبرگزاری در قسمتی از خبر خود اعلام کرده فیلمی وجود دارد که متهمین را در حال ارتکاب قتل نشان می دهد. در حالی که چنین فیلمی وجود ندارد  متهمین نیز در دادگاه چندین بار درخواست کردند، فیلم مورد ادعا به نمایش دربیاید که اتفاق نیفتاده است. تنها فیلمی که وجود دارد، دوربین های مغازه ای نزدیک محل قتل، یک ساعت قبل از وقوع جرم،  حضور نوید را در محل نشان می دهد. نوید هم حضور خود را در آن منطقه به این دلیل که نزدیک مراکز خرید است ، انکار نمی کند.

آنچه ادعا می شود که فیلمی وجود دارد که متهمین را در حال ارتکاب جرم نشان می دهد، صحت ندارد. مورد دیگری هم که این خبرگزاری منتشر کرده مبنی بر اینکه شاهدی وجود دارد که متهمین نزد او شرح دادند چگونه مرتکب قتل شده اند، بعدها این شاهد اعلام کرد که اقاریرش نزد ضابطین تحت فشار و بدرفتاری صورت گرفته است.  ما به استناد ادله و مدارک جدیدی که پس از قطعی شدن حکم به دست آمده، درخواست اعاده دادرسی را به دیوان کشور تقدیم کردیم که اگر این ادله و مدارک مورد توجه و دقت قرار می گرفت روند پرونده تغییر می کرد و کماکان اگر این مدارک مورد دقت و بررسی بیشتر قرار گیرند، بسیار امیدواریم که امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به این پرونده فراهم شود.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1