ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جلوگیری از گردهمایی امروز مقابل وزارت نفت توسط پلیس سایبری

امروز قرار بود یک گردهمایی مقابل وزارت نفت برگزار شود (صنفی و در خواست مطالبات حقوقی) که متاسفانه با تهدیدات امنیتی مجبور به لغو آن شدند.

 


 


هشدار پلیس سایبری و در دست گرفتن گروه و قفل کردن آن

 

جلوگیری از گردهمایی امروز مقابل وزارت نفت توسط پلیس سایبری

پلیس سایبری کارکنان و کارگران معترض صنعت نفت را تهدید و کانال ارتباطی آنان در فضای مجازی را بست.

امروز قرار بود اعتراضات و تجمعاتی در سایر شرکت های وابسته به صنعت نفت برگزار شود اما پیشاپیش معترضان از سوی پلیس سایبری تهدید شدند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1