ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی اروند

روز سه شنبه 8 مهر، کارگران مجتمع پتروشیمی اروند واقع در سايت 3 منطقه ويژه اقتصادی بندر امام، نسبت به انتصاب دو نفر از سرپرستان از طرف مدیر عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری، اعتراض کردند.

 


اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی اروند نسبت به انتصاب دو نفر از سرپرستان از طرف مدیر عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری

روز سه شنبه 8 مهر، کارگران مجتمع پتروشیمی اروند واقع در سايت 3 منطقه ويژه اقتصادی بندر امام، نسبت به انتصاب دو نفر از سرپرستان از طرف مدیر عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری، اعتراض کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده، مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند ضمن عدم تائید صلاحیت نمایندگان کارگران این شرکت، با برگزاری انتخاباتی فرمایشی، دو نفر از سرپرستان این شرکت را به‌عنوان نماینده کارگران معرفی نموده است که این اقدام مورد اعتراض فعالان و کارگران این مجتمع قرار گرفته است.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1