ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بکتاش آبتین: «این فشارها به هیچ وجه نتوانست به عزم راسخ ما در کاری که باید انجام می‌دادیم خللی وارد کند»

ویدئو: پیام بکتاش آبتین یک روز پیش از اجرای حکم زندان بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن

 

بکتاش آبتین: «این فشارها به هیچ وجه نتوانست به عزم راسخ ما در کاری که باید انجام می‌دادیم خللی وارد کند»

ویدئویی که می‌بینید یک روز پیش از اجرای حکم زندان بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن ضبط شده و به تازگی به دست کانون نویسندگان ایران رسیده است. در این ویدئو آبتین به پرونده‌سازی‌های متعدد وزارت اطلاعات اشاره می‌کند و می‌گوید «سه نفر که هیچ حتا اگر سی نفر از اعضای فعال کانون نویسندگان را به زندان ببرند» هرگز چراغ کانون خاموش نمی‌شود.

کانال رسمی کانون نویسندگان ایران
https://t.me/kanoon_nevisandegane_iran


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1