ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: دومین هفته اعتراضات مردم اندونزی

برای دومین هفته متوالی و در اعتراض به اصلاحات ساختاری در قانون جدید کار مردم معترض اندونزی به خیابان آمدند


 

دومین هفته اعتراضات مردم اندونزی

دولت اندونزی در تلاش برای جذب سرمایه‌گذارهای خارجی دست به تغییر مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون کار و مقررات محیط‌زیستی زد که به اعتراض و تظاهرات عمومی کارگران، دانشجویان و‌ زنان انجامید.

 


 

دسته : جهان

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1