ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: در خواست خانم فرنگیس مظلوم از فعالان حقوق بشر برای حمایت از فرزندش، زندانی سیاسی سهیل عربی

زندانی سیاسی سهیل عربی از ۲۷ روز پیش به دستور سرکوبگران امین وزیری و حشمت الله حیات الغیب، رئیس سازمان زندانها در سلول انفرادی زندان گوهردشت محبوس و از حق ملاقات، تماس تلفنی و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده است.

 


 

در خواست خانم فرنگیس مظلوم از فعالان حقوق بشر برای حمایت از فرزندش، زندانی سیاسی سهیل عربی

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1