ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: تجمع اعتراضی دامداران در جلوی ساختمان مرکزی قوه قضائیه

نابود کردن دامداری فقط سومدیریت هیچ چیز دیگه ای نیست.


 

 

تجمع اعتراضی دامداران در جلوی ساختمان مرکزی قوه قضائیه

مشکلات دامداری ما دانه دانه، از نهاده هایی که درست بدست ما نمی رسه، با سختی و گرفتاری بدست ما می رسه، کم هم هست مجبوریم از بازار آزاد تهیه کنیم قیمتش هم در عرض یکی د و روز فرق می کند. نقدینگی مون را نابود کردند زندگی م را نابود کردند کارخانه پول را ۶۰ روز پیش خودش نگه میداره صبح پول بار میخواهی نداری هیچکس هم به تو اعتباری نمی دهد اونا پولشون را می خواهند ما هم نداریم ! گرفتار شدیم

به هیچ عنوان ما توانایی اینکه دامداری را تامین کنیم را نداریم از ما شروع شد میرسه به خانه های مردم.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1