ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.احضار و بازجویی و پرونده سازی برای پنج تن از کارگران هفت تپه

امروز پنج نفر از همکاران ما با شکایت کارفرمای فاسد هفت تپه و به دستور دادستان همیشه حامی اختلاسگران احضار و در پاسگاه انتظامی هفت تپه مورد بازجویی قرار گرفتند.


 

 

احضار و بازجویی و پرونده سازی برای پنج تن از کارگران هفت تپه

بر اساس صحبت های همکاران و مطالب گروها متوجه شدیم که امروز پنج نفر از همکاران ما با شکایت کارفرمای فاسد هفت تپه و به دستور دادستان همیشه حامی اختلاسگران احضار و در پاسگاه انتظامی هفت تپه مورد بازجویی قرار گرفتند.

اتهام تکراری و نخ نمای اخلال در نظم که همیشه برای تعداد زیادی از کارگران و فعالین به عنوان اهرم فشار علیه کارگران مطرح شده، از جمله اتهامات طرح شده برای این پنج کارگر بوده است. همچنین با وجود تهدید ها و آزار ها و کتک کاری و گردن کشی عوامل کارفرما، به طرزی شرم آور این کارگران به تهدید و توهین علیه مدیران فاسد شرکت متهم شده اند.
بر اساس اخبار منتشر شده توسط همکاران، آقایان ابراهیم عباسی، عادل سرخه، امید آزادی، حسن کهنکی و صاحب ظهیری کارگرانی بودند که امروز مورد بازجویی قرار گرفته اند.

دستگاه قضایی تا آخرین لحظه از هرگونه فشار و سرکوب علیه کارگران هفت تپه دست برنمیدارد و تمام تلاش خودش را برای حمایت از فاسدان و اختلاسگران به کار می بندد.
ما اعلام میکنیم هرگونه پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه محکوم است و این اقدامات نمیتواند ما را از حق خواهی و مطالبه گری برحق باز دارد.

————

منبع: صفحه تلگرام هفت تپه-کانال مستقل کارگران


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1