ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.عیّار تنها؛ مرور زندگی و آثار بهرام بیضایی

علا محسنی، مستندی ساخته است از زندگی و آثار آقای بیضایی؛ فیلمی که در آن، نکاتی از زندگی شخصی و کاری او مطرح می‌شود که پیش از این، جایی ذکر نشده بود.

 


 

عیّار تنها؛ مرور زندگی و آثار بهرام بیضایی

بهرام بیضایی، فیلمساز و کارگردان با‌سابقه ایرانی، در میان اهل فرهنگ، شخصیت شناخته‌شده‌ای است. اما تاکنون، مجموعه‌ای مدون و منسجم درباره زندگی و آثار این هنرمند جمع‌آوری و ارائه نشده بود. علا محسنی، به سفارش رادیوفردا مستندی ساخته از زندگی و آثار آقای بیضایی؛ فیلمی که در آن، نکاتی از زندگی شخصی و کاری او مطرح می‌شود که پیش از این، جایی ذکر نشده بود.

 

 


 

دسته : ادبیات

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1