ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.برخورد وحشیانه یک مامور نیروی انتظامی با مردی در مشهد

در این ویدیوی وحشیانه یک مامور نیروی انتظامی مردی را در مشهد در حالی که دست‌هایش را بسته در حضور جمعیت بارها با شوکر و اسپری فلفل آزار می‌دهد.


 

برخورد وحشیانه یک مامور نیروی انتظامی با مردی در مشهد

او کمی بعد بر اثر خفگی با گاز فلفل در خودروی نیروی انتظامی جان می بازد.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1