ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.۴ آبان ماه سومین سالگرد جاودانه شدن «علی اشرف درویشیان» نویسنده مردمی

یاد و خاطره اش در دل محرومان، کودکان رنج و درد روستاهای دور و تمامی توده های زحمتکش ماندگار!


 

۴ آبان ماه سومین سالگرد جاودانه شدن «علی اشرف درویشیان» نویسنده مردمی

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1