ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.طاهره جوركش: تراژدی تن؛ زنان زن‌ستيز در يك جامعه‌ی مردسالار

فاجعه از آنجايی شروع می‌شود كه بسياری از زنان با فراموش كردن جنسيت‌شان با اين نظام مردسالار همراه می‌شوند و پا به پای مردان به زنان جامعه‌ی خود ظلم مي‌كنند.

 


 

 

تراژدی تن؛ زنان زن‌ستيز در يك جامعه‌ی مردسالار

طاهره جوركش

اتفاق بسيار تلخ و ناگواری كه برای دخترآبادان افتاد نمونه‌ی بارز آشكار شدن خشونت پنهان واردشده به زنان است. كمتر اتفاق می‌افتد كه اين نوع خشونت‌ها توجه همگي را به خود جلب كند و يا توجهی به آن شود چون در اين‌گونه مواقع در جوامع مردسالار زنان مقصر شناخته می‌شوند و عدم وجود قوانين درست در خصوص اين موضوع نشان از بی‌اهميت بودن آن می‌دهد.

اما فاجعه از آنجايی شروع می‌شود كه بسياری از زنان با فراموش كردن جنسيت‌شان با اين نظام مردسالار همراه می‌شوند و پا به پای مردان به زنان جامعه‌ی خود ظلم مي‌كنند. (از زنانی گرفته كه در خيابان به بهانه‌ی حفظ حجاب، زنان ديگر را آزار می‌دهند تا زنانی كه همسرشان زن و دختری را آزار جنسی داده است و يا اينكه همسرشان زن دوم دارد و …). در يك جامعه مردسالا هيچ وقت مردان مقصر شناخته نمی‌شوند زيرا قوانين جامعه به شدت از آنها حمايت می‌كند و برخي از زنان هم به منظور ثبات و حفظ موقعيت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود با فضای مردسالار جامعه هم‌نوايی می‌كنند و عليه زن ديگری به پا می‌خيزند. همين امر باعث می‌شود كه خشونت عليه زنان در ايران نه تنها توسط مردان بلكه توسط زنان زن‌ستيز در فضای خصوصی و عمومی اتفاق بيفتد. از خشونت خانگي و آزار كلامی، جنسی و جسمی گرفته تا خشونت‌های اقتصادی و سياسی. زنان شاغل زيادی در ايران هستند كه به شدت زير سلطه‌ی سليقه‌های مردسالار مديران و رؤسای مرد هستند و به محض اينكه بخواهند لب به سخن بگشايند و كمترين واكنشی نشان دهند به شدت با آنها برخورد می‌شود.

اين اتفاق تلخ من را ياد فيلم مالنا با بازی مونيكا بلوچی می‌اندازد كه در آن بدن زن به ميدان نبردی تبديل می‌شود كه مردان برای به دست آوردنش با يكديگر می‌جنگند و زنان زن‌ستيز هم برای از بين بردن آن تن و بدن تلاش می‌كنند .در قسمتی از فيلم زنان متاهل روستا كه از زيبایی مالنا و توجه همسران خود به او بسيار ناراحت و عصبانی هستند، روزی به صورت وحشيانه به او حمله می‌كنند، كتكش می‌زنند، موهايش را ميیتراشند و لباسش را پاره مي‌كنند و از اين كار لذت مي‌برند. اين فيلم و اين اتفاقی كه برای دختر آبادان افتاده نمونه‌ی بارز اين مسأله است كه زناني كه خودشان تحت سلطه‌ی نظام مردسالار هستند به جای مقابله با آن به هم‌جنس خود آسيب می‌زنند و می‌خواهند فراموش كنند كه اين نظام مردسالار است كه به آنها خشونت می‌كند نه هم‌جنسانشان.

—————-
منبع: بیدارزنی


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1