ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.روایت سها مرتضایی از وقتی پلیس خودش …

به کی زنگ بزنیم، وقتی قاتل خودش پلیسه؟

 


 

 

روایت سها مرتضایی از وقتی پلیس خودش …

‏سال۹۳، شب با دختر همسایه (تنها بودیم) متوجه آقایی بالای دیوار حیاط شدیم، جیغ زدیم دزد، از همسایه‌ها کمک خواستیم و پریدیم داخل اتاق همسایه. با پلیس تماس گرفتیم و تا آخر ماجرا تلفن رو قطع نکردیم.
وقتی دیدیم دو مرد دارند شیشه اتاق رو می‌شکنند که به زور وارد شن، گفتیم متجاوز! و کمک خواستیم.
وقتی وارد شدن و دیدیم مسلحن، گفتیم قاتل!

پلیس سریعا خودش‌رو رسوند.
البته باید بگم پلیس پس از رسیدن از زحمات نیروهای خدوم اطلاعات سپاه تشکر کرد و من توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدم.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1