ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه به زندان فجر دزفول

پس از سه روز بازداشت در اداره آگاهی شوش، امروز شنبه کارگران بازداشتی با دستور قضایی، به زندان دزفول منتقل شدند.

 


 

 

انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه به زندان فجر دزفول

مسعود حیوری
یوسف بهمنی
حمید ممبینی
ابراهیم عباسی منجزی

پس از سه روز بازداشت در اداره آگاهی شوش، امروز شنبه کارگران بازداشتی با دستور قضایی، به زندان دزفول منتقل شدند.

این عمل ضد کارگری نهاد های وابسته به نظام فاسد سرمایه داری یاد اور سال‌های ۱۳۸۶ است که همواره با اتهام های کذائی وامنیتی کردن خواسته‌ های به حق کارگران سعی داشته اند که صدای کارگران‌ نیشکر هفت تپه را خاموش کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن بازداشت این عزیزان، خواهان آزادی به قید وشرط این انسان های شریف وزحمت می‌باشد.

کارگران متحد هرگز شکست نخواهند خورد.
زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه و اتحاد سراسری کارگران ایران

شنبه/۱۰/آبان۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1