ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.امروز یکشنبه ۱۱ آبان: اجتماع اعتراضی تعدادی از کارگران هفت تپه

تعدادی از کارگران هفت تپه برای پیگیری آزادی نمایندگان خ.د که در بازداشت بسر می برند به دادگاه شوش مراجعه کردند.


 

 

اجتماع اعتراضی امروز یکشنبه ۱۱ آبان بخشی از کارگران هفت تپه

خانم زیلابی وکالت کارگران را بعهده گرفته است. دیشب از وثیقه پنجاه میلیونی برای هر نفر صحبت کرده بودن. اما بهانه ها برای ادامه بازداشت همکاران در زندان ادامه دارد. روزی قاضی کشیک سر کار نمی آید و امروز میگویند پرونده در اتاق رئیس دادگاه است و در اتاق قفل است و خودش هم رفته جلسه اهواز! شاید هم با حسینی پویا و اسدبیگی جلسه دارد که چطور علیه نمایندگان ما پرونده سازی کنند. نمایندگان ما را آزاد کنید. دست از پرونده سازی و تهدید و زورگوئی بردارید. همکاران در بخش کشاورزی لازمه فردا حضور داشته باشند. تا آزادی همکاران هر روز تجمع اعتراضی.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1