ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فایل صوتی: پیام یوسف بهمنی از زندان

به همکاران بگوئید: کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد!


 

فایل صوتی: پیام یوسف بهمنی از زندان

سخنان یوسف بهمنی از زندان در باره شکایت آمیلی، دروغ پردازی مسئولین، اعتصاب غذای کارگران زندانی و …

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1