ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: سخنرانی یکی از کارگران هفت تپه در اجتماع اعتراضی امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

کارگر زندانی آزاد باید گردد.


 

سخنرانی یکی از کارگران هفت تپه در اجتماع اعتراضی امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

 

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1