ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پنجشنبه 15 آبان، محکوم کردن حضور نیروهای یگان ویژه توسط کارگران در هفت تپه

اعتراض کارگران بعد از جلوگیری از ورود ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفته تپه توسط نیروی انتظامی


 

پنجشنبه 15 آبان، محکوم کردن حضور نیروهای یگان ویژه توسط کارگران در هفت تپه

بعد از حضور نیروهای های یگان ویژه و جلوگیری از ورود ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفته تپه توسط نیروی انتظامی، تمامی کارگران بخش‌های صنعتی در حمایت از همکاران خود محل کار خود را ترک کرده و به صورت راهپیمایی به طرف درب ورودی شرکت (گیت) رفته و حضور و عملکرد نیروهای انتظامی را محکوم کردند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1