ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: تظاهرات صدها نفری زنان آرژانتین تحت عنوان «کاروان سبز» در خیابان‌های بوینس‌آیرس

محوریت این تظاهرات، دستیابی به حق سقط جنین قانونی، امن و رایگان است.

 


 

تظاهرات صدها نفری زنان آرژانتین تحت عنوان «کاروان سبز» در خیابان‌های بوینس‌آیرس شکل گرفت

پس از گسترش اعتراضات صدهاهزار نفری زنان در ورشو، ایستادگی علیه سیاست‌های ضد زن، کالاانگاری بدن زنان در کنار سایر خشونت‌های خانگی/خیابانی و تبعیض‌های ساختاری علیه زیست زنان به شکل‌گیری تظاهرات گسترده در لندن، شیکاگو، بروکسل، گلاسگو، اسلو و رم منجر شد.

تظاهراتی که زنان به‌واسطه‌ی آن، صدور احکام قضایی و تحمیل سیاست‌های فرزندآوری و ممنوعیت از حق سقط جنین را توسط کلیسا و دولت‌های وقت، محکوم می‌کنند.

 

 


 

دسته : جهان

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1