ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: صحبت‌های یوسف بهمنی کارگر هفت تپه در رابطه با اشغال کارخانه توسط نیروهای سرکوبگر

هفت تپه پادگان نیست! ارتش ما قویتر است!


 

صحبت‌های یوسف بهمنی کارگر هفت تپه در رابطه با اشغال کارخانه توسط نیروهای سرکوبگر

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1