ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: ادامه تجمع جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج ۱۵ تن از همکارانشان

یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹، مقامات بدانند که هفت‌تپه با یگان ویژه، پلیس، سرکوب و اخراج، ساکت شدنی نیست.


 

جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج ۱۵ تن از همکارانشان در محوطه این مجتمع دست به تجمع زدند

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1