ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: سخنان ابراهیم عباسی و یوسف بهمنی، دو نفر از نمایندگان کارگران هفت‌تپه

آقای امام جمعه با زندگی ما کارگران بازی نکن، اینجا منبر روضه‌خوانی نیست، اینجا پایتخت اعتصاب جهان، هفت‌تپه است.

 

سخنان ابراهیم عباسی، یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه

 

 

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1