ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: سه شنبه 20 آبان، یازدهمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه

یازدهمین روز از اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه با مطالبه‌ی «بازگشت به کار همکاران اخراجی» و «رسیدگی به پرونده‌ی امید اسدبیگی».


 

یازدهمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1