ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فریاد واحد برای مهار کرونا

در سیاه‌ترین روزهای کرونایی هر سه دقیقه یک ایرانی فوت می کند. تهران و شهر های بزرگ را حداقل ۱۵ روز تعطیل کنید! 

 


 

 

فریاد واحد برای مهار کرونا 

در سیاه‌ترین روزهای کرونایی
مجلس شورای اسلامی
سازمان نظام پزشکی
دانشگاه های علوم پزشکی
متخصصان بیماری های عفونی
اپیدمیلوژیست‌ها
شورای شهر
ستاد کرونا تهران
سازمان های مردم نهاد:

تهران و شهر های بزرگ را حداقل ۱۵ روز تعطیل کنید.
هر سه دقیقه یک ایرانی فوت می کند.
فوت بیش از ۴۵۰ نفر در روز فقط اعلام یک آمار است.

اثرات روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جانباختن این قربانیان در خانواده های فوت شدگان و جامعه یک بحران اجتماعی است.
بیمارستانها ظرفیت ندارند.
کادر درمان خسته و فرسوده شده

و مردم حامل یک سوال بزرگ هستند:
کدام مرجع با تعطیلی ۱۵ روز تهران مخالف است و چرا؟

 

کانال شبکه کمک
https://t.me/KomakNetwork

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1