ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«شعری برای ماه نان و خون و آزادی؛ آبان» – فریاد موسویان

صدای پای شکستن صدای انسان بود
صدای نعره‌ی انسان ماه آبان بود

صدای غرش رعد از زمین به قعر زمان
صدای چکه‌ی خون بر کف خیابان بود

 


 

 

«شعری برای ماه نان و خون و آزادی؛ آبان»

صدای پای شکستن صدای انسان بود
صدای نعره‌ی انسان ماه آبان بود

صدای غرش رعد از زمین به قعر زمان
صدای چکه‌ی خون بر کف خیابان بود

چه زخم‌های شریفی که خون‌دل خوردند
چه مادری که عزادار سفره‌ی نان بود

به شعله می‌رسد این داغ‌ها که ما داریم
به‌ آفتاب! که میراث داغداران بود

ترک ترک ضرباتی که استخوان می‌خورد
جگرجگر غم و حسرت که زیر دندان بود

درخت قامت تان سربلند بود و رفیع
اگرچه موسم پاییز و برگریزان بود

به گریه دفتر این ماه را ورق زده‌ام
که خونچکان هزاران هزار انسان بود

و چشم‌های تو«محسن»* که قرص‌ روشن ماه
و چشم‌های تو محسن که نان آبان بود!

«فریاد موسویان»
اسفند 1398

——————–

* محسن محمدپور، نوجوان 17 ساله‌ی خرمشهری که در اعتراضات نان و آزادی در آبان ماه 1398 به خون نشست؛ با چشم های مداوم بی‌تاریخش

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1