ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جمهوری اسلامی در بالاترین سطح متوجه پیامدهای فقر گسترده از جمله بروز و ظهور خیزش‌های تهیدستان بود

از همین‌رو پیشاپیش خود را برای کشتار وحشيانه‌ی معترضان، قطع اینترنت و به‌طور خلاصه اعلان جنگ رسمی علیه طبقه‌ی کارگر مهیا ساخته بود.


 

 

جمهوری اسلامی در بالاترین سطح متوجه پیامدهای فقر گسترده از جمله بروز و ظهور خیزش‌های تهیدستان بود

 

خامنه‌ای در روز ۸ آبان ۹۸ ( ۱۶ روز قبل از اعتراضات آبان ) در جمع نیروهای نظامی گفت: “کشتار چیز بدی است اما فتنه از آن هم بدتر است.”

جمهوری اسلامی در بالاترین سطح متوجه پیامدهای فقر گسترده از جمله بروز و ظهور خیزش‌های تهیدستان بود. از همین‌رو پیشاپیش خود را برای کشتار وحشيانه‌ی معترضان، قطع اینترنت و به‌طور خلاصه اعلان جنگ رسمی علیه طبقه‌ی کارگر مهیا ساخته بود.
این سخنرانی خامنه‌ای به‌جهت صراحت و تلاش برای تهیبج روانیِ آدم‌کش‌های حرفه‌ای و مزدوران آتش به اختیار بسیار با اهمیت است. این سخنرانی رهبر ضدانقلاب به‌خوبی آشکار می‌کند که او برای بقای خود و منافع باندها و مافیای غارت‌گر، در یک مسأله اهتمام جدی داشته باشد آن چیزی جز کمر به قتل‌عام زحمت‌کشان بستن نیست.

پانوشت:
ننگ بر خائینی که ضمن هم‌بازی شدن با تفاله‌‌های احمدی‌نژادی، بسیجی‌های عدالت‌خواه و اراذل و اوباش نایاکی، این هیولایِ ضدانقلاب را اُسوه‌ی مقاومت در برابر امپریالیسم تلقی کرده و رذیلانه ( از خانه‌های امن در اروپا و آمریکا ) خاک به چشمِ مبارزان طبقه‌ی کارگر در ایران می‌پاشند.

sarkhatism@


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1