ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«آبان بود»، شعری از ایراندخت

راه میرفت،
و به بدهی ها و مخارج وامانده
در زیرِخط فقر فکر می‌کرد،
ذهنش
میانِ دو دو تا چهار تاهایش گرفتارِ
پرسه زدن بود
که گلوله روی شقیقه‌ی خاکستری‌اش
نشست

 

 


 

 

کوچک بود
با یک دنیا آرزو،
وقتی گلوله جمجمه‌اش را شکافت
و آرزوهای نارس
همراه خون بیرون پاشیدند.

جوان بود،
با قلبی لبریز از عشق
فریاد برابری خواهی‌اش،
با خاطره هایش گره خورد
و پخش شد
روی سنگفرش خیابان
وقتی
گلوله جمجمه ‌اش را شکافت.

راه میرفت،
و به بدهی ها و مخارج وامانده
در زیرِخط فقر فکر می‌کرد،
ذهنش
میانِ دو دو تا چهار تاهایش گرفتارِ
پرسه زدن بود
که گلوله روی شقیقه‌ی خاکستری‌اش
نشست.

آبان بود،
برگ‌ریزان‌ بود،
نان گران بود…
جان بود که ارزان و
آسان درو می‌شد…

برخی گلوله‌های سربی اما
به خطا
پاها را هم هدف گرفتند…

«ایراندخت»

 


 

دسته : ادبیات, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1