ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: قصه‌ی آن شب برفی‌ که بنزین گران شد

به یاد آبان ۹۸ که جانها پرپر شد


 

قصه‌ی آن شب برفی‌ که بنزین گران شد

و خون ما،
به سرخیّ گل لاله،
به گرمیّ لب تبدار بیدل،
به پاکیّ تن بی رنگ ژاله،
ریخت بر دیوار هر دیوار کوچه،
و رنگی زد به خاک تشنۀ هر کوه؛
و نقشی شد به فرش سنگیِ میدان هر شهری

 

منتشر شده در کانال #سرخط


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1