ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو

این فعال کارگری سال ۹۱ اخراج و به اتهام توهین به وزیر کار محکوم به شلاق شد.


 

 

 

اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو

داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو بعد از تحت فشار قرار گرفتن وثیقه‌گذارش توسط دستگاه قضایی، هنگام مراجعه به دادسرای مقدس برای پیگیری مسئله بدون حکم قطعی و اطلاع قبلی، توسط مأموران اجرای احکام هفتاد و چهار ضربه شلاق خورد.

این فعال کارگری سال ۹۱ اخراج و به اتهام توهین به وزیر کار محکوم به شلاق شد.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1