ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اطلاعیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران بمناسبت شانزدهم آذر، “روز دانشجو”

پر دوام باد پیوند مبارزات دانشجویی و زحمت‌کشان
روز دانشجو بر همه‌ی دانشجویان گرامی باد!


 

 

شانزدهم آذر “روز دانشجو” روز پیوند مبارزات نسل‌های دانشجویی در ایران

آنگاه که رژیم برآمده از کودتا، در صحن دانشگاه، دانشجویان را به گلوله بست و با خیال خام خود، درحق شناسی از حامیان و طراحان کودتا سه تن از بهترین فرزندان ایران و دانشجویان آگاه را در پای نیکسون، قربانی کرد، هرگز نمی‌اندیشید که این روز مظهر استقلال، آزادگی و برابری‌خواهی چندین نسل قرار گیرد.
و امروز نیز رهروان همان سیاست‌های استبدادی و آزادی‌کُشی در هراس از تاثیرات کتمان نشدنی ۱۶ آذر روز دانشجو، در هراس از اوج گیری مبارزات دانشجویی و پیوند آن با مبارزات مردمی علیه سیاست‌های خانمان برانداز نئولیبرالی کنونی، تلاش می‌کنند تا دانشجویان مبارز و آگاه را با حربه‌ی اخراج، بازداشت، شکنجه و حبس‌های طولانی از همراهی و همدلی با مبارزات مردم زحمت‌کش علیه بی عدالتی، همه گونه تبعیض، خفقان و فساد سیستماتیک، باز دارند.

ما در اتحاد سراسری بازنسشتگان ضمن حمایت و پشتیبانی از دانشجویان مبارز و آگاه اعلام می داریم که:
_ از کلیه خواسته‌های برحق دانشجویان در داشتن شرایط تحصیل یکسان و بی تبعیض دفاع می‌کنیم.
_ از مبارزات دانشجویان علیه کالایی شدن تحصیل حمایت می‌کنیم.
_ از خواست پاکسازی محیط‌های دانشجویی از نهادهای امنیتی و پلیسی پشتیبانی می‌کنیم.
خواهان رفع ستم از دانشجویان تحت تعقیب قضایی، آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به پیگرد های ظالمانه علیه دانشجویان هستیم.
خواهان بازگشت استادان و دانشجویانی که به دلیل مبارزات حق‌طلبانه از دانشگاه اخراج شده‌اند هستیم.

پر دوام باد پیوند مبارزات دانشجویی و زحمت‌کشان
روز دانشجو بر همه‌ی دانشجویان گرامی باد!

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۱۶آذر ۱۳۹۹

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1