ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و مراکز استان‌های خوزستان، لرستان،‌ خراسان رضوی، یزد و ایلام

امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و مراکز استان‌های خوزستان، لرستان،‌ خراسان رضوی، یزد و ایلام دست به تجمع در مقابل ساختمان‌های اداری این نهاد زده و با شعار و پلاکاردهایی، بی‌توجهی مسئولان به مطالبات صنفی خود را مورد اعتراض قرار دادند.


 

 

در تهران، ویدیوهای منتشرشده از مقابل ساختمان مجلس نشان می‌دهد ده‌ها نفر از بازنشستگان با شعار و پلاکاردهایی اوضاع معیشتی خود را مورد اعتراض قرار داده‌اند.

برخی از این افراد پلاکاردهایی خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ به همراه داشتند. آن‌ها در شعارهایشان بهبود اوضاع معیشتی را «حق مسلم» خود دانسته و تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمزد را «غیرقانونی» خواندند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1