ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: حمله ماموران شهری در تبریز برای تخریب سرپناه یکی از تهیدستان در محله‌ی «قله»

با وجود فقر و تورمی که هر روز و هر ساعت عمیق‌تر می‌شوند، با وجود افزایش روزانه‌ی بیکاری و پیوستن کارگران اخراجی به خیل بیکاران ولی سرکوبِ تهیدستان لحظه‌ای توقف نمی‌کند تا مبادا چوبی لای چرخ ماشین غارت‌گرِ بورژوازی مستغلات نرود.


 

حمله ماموران شهری در تبریز برای تخریب سرپناه یکی از تهیدستان در محله‌ی «قله»

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1