ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گزارش تحلیلی دو تشکل کارگری از تجمع حامیان هفت تپه در تهران

گزارش گروه اتحاد بازنشستگان و کمپین دفاع از زندانیان هفت‌تپه و اعتراضات کارگری در اینجا مشاخده کنید

 


 

 

 

گزارش تحلیلی دو تشکل کارگری از تجمع حامیان هفت تپه در تهران

گزارش تحلیلی گروه اتحاد بازنشستگان:

در روز ۳ دی ما هنگامیکه در محل وزارت دادگستری جلسه ای با حضور هیات داوران برای تعیین تکلیف ِ خلع ید از رستمی و اسد بیگی -کارفرمایان خاطی و یغماگر شرکت نیشکر هفت تپه – تشکیل شده بود عده ای از کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان و مردم زحمتکش ِ حق طلب به فراخوان کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و برخی دیگر از تشکل های کارگری، دانشجویی و بازنشستگان به منظور یاری رساندن به کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ مثبت دادند و در ساعت ۲ بعد از ظهر مقابل وزارت دادگستری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی مبنی بر مخالفت با خصوصی سازی و مفت فروشی و بز خری شرکت توسعه نیشکر هفت تپه که با اتکا به رانت های دولتی و قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده است ، حضور یاری گر خود را اعلام داشتند.

در این تجمع عده ای از دانشجویان و افراد بسیجی با نام ” عدالتخواه” نیز شرکت داشتند. شعار این عده نیز “خلع ید یک کلام وسلام ” البته با پسوند ” الله اکبر ” بود.شعار های این عده گرچه در مخالفت با خلع ید از اسد بیگی و رستمی فاسد و اختلاسگر سر داده می شد؛ اما به دلیل عدم وضوح و شفافیت که نیات منفعت طلبانه جریان دیگری از حاکمیت ‌که تاکنون شریک در تمام عملکردها و قانون و مصوبات حکومت از جمله قانون خصوصی سازی بوده است و نوعی فرصت طلبی و دام گستردن و دندان تیز کردن نهادهای دیگر برای بلعیدن مجدد صنایع عظیم نیشکر هفت تپه می باشد و از طرف کارگران نیشکر هفت تپه قابل دفاع نمی باشد.

شعار کارگران نیشکر هفت تپه خلع ید از رستمی و اسد بیگی دو عنصر فاسد و لغو خصوصی سازی می باشد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار بازگردان شرکت توسعه تیشکر هفت تپه به بخش دولتی هستند. این خواسته به هیج عنوان توهم داشتن به بخش دولتی و ترجیح دادن دولت به بخش خصوصی نیست. بلکه به این خاطر است که کارگران در مطالبه و طرح خواست هایشان باید دولت سرمایه داری مورد مخاطب قرار دهند و دولت نیز نباید از مسئولیت خود شانه خالی کند. علاوه براین کارگران هفت تپه در این مبارزه خواست های دیگری نیز در مقابل دولت و کل سرمایه داری و جناح های حکومت طرح کرده اند که عبارتند از:

۱ ) خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران جدیدشرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.
۲ ) به رسمیت شناختن نمایندگان منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره.
۳ ) بازگشت همه کارگران اخراجی به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها.
۴ ) پرداخت فوری تمام حقوق و مزایای عقب افتاده.
۵ ) به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت و کارفرما.
۶ ) به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب و راه پیمائی.

برای جلوگیری از انواع اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل ها لازم است:
الف) کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شوند.
ب) حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغیرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند.
برمبنای این خواسته ها حامیان واقعی کارگران نیشکر هفت تپه در تجمع اعتراضی شعار های خود را فریاد می زدند.

اصل خصوصی سازی فرمان بورژوازی
دانشجو، کارگر/ اتحاد اتحاد
مرگ بر ستمگر / درود بر کارگر
از هفت تپه تا تهران/اتحاد کارگران
نان، کار، آزادی
لغو خصوصی سازی خواسته‌ی اصلی کارگران.

حامیان کارگران با رضایت از حضور در این تجمع پس از ساعتی از محل خارج شدند.

گروه اتحاد بازنشستگان
۴ دی ماه ۹۹

———————-

گزارش تحلیلی کمپین دفاع از زندانیان هفت‌تپه و اعتراضات کارگری:

امروز در تاریخ سوم دی ۹۹ تجمعی در هم پیوندی با انزجار از سیاست های خصوصی سازی در مقابل دادگستری تهران شکل گرفت.
خواسته ی کارگران در این حرکت، شنیدن صدای حقانیت شان علیه سیاست های ناعادلانه قوه قضاییه در قبال محکوم نکردن فساد رانت گسترده کارفرماهاست؛ کارگران هفت تپه پس از ماه ها اعتصابات در نهایت باز هم بر خواسته ی خود یعنی خلع ید اسدبیگی، کارفرمای اختلاسگر هفت تپه پافشاری می کنند.

گروهی از فعالین کارگری و بازنشستگان و معلمین برای خواسته ی به حق کارگران به این تجمع پیوسته بودند و با پلاکاردهایی علیه سیاست های خصوصی سازی که کل سیستم را دربرگرفته، اعتراض خود را بیان داشتند. حمله به اصل خصوصی سازی نقطه مشترک کل جامعه ای است که ابتدایی ترین نیازهای معیشتی شان هم در استثمار سرمایه داران دزد دولتی و حکومتی قرار گرفته است. به لطف دولت و اصل هایی که هربار علیه کارگران تصویب می کند، کارفرماهای رانت بگیر تمام سرمایه جمع شده در قبل کار کارگران را گسترده تر به جیب می زنند. معترض شدن به مالکیت خصوصی نه مختص به تاریخ اکنون، بلکه هدف مبارزه ی قرن ها توده های فرودست مردم بوده که امروز به دلیل افسارگسیخته شدن عدم تساوی ثروت، فقر میان لایه های جامعه تشدید شده و به شکل از حد گذشته ای بر زندگی بیش از ۷۵درصد جامعه سایه گسترانیده است؛ اکثریت اجتماعی که آن را طبقه ی کارگران و زحمت کشان تشکیل داده است.

طبقه ی حاکم با تمام بازوهای سرکوبش از جمله قوه قضاییه در تمام این سال ها مبارزه ی کارگران هفت تپه شدیدترین سرکوب ها را علیه کارگران حمایت کرد و بازوی دیگر طبقه ی حاکم یعنی نیروهای امنیتی در خاموش کردن صدای اتحاد کارگران وظیفه خود را انجام دادند. تمام اعضا و جوارح این سیستم فاسد در تمام سطوحش، در تضاد شدید با صفوف کارگری و خواسته های کاملا برحق شان عمل می کند و هیچ جای شگفتی نیست اگر امروز تمام دوربین ها و نیروهای لباس شخصی و امنیتی، سعی در برهم زدن صدای بر حق کارگران از مسیر اصلی داشتند.

کمپین دفاع از زندانیان هفت‌تپه و اعتراضات کارگری
سوم دیماه ۱۳۹۹

منبع: اخبار روز

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1