ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: ابلاغ احضار برای اجرای حکم غیابی پروین محمدی

سخنان گروین محمدی در ارتباط با ابلاغ احضار رای اجرای حکم وی


 

ابلاغ احضار برای اجرای حکم غیابی پروین محمدی

روز ۲۹ آذر طی ابلاغیه ایی در سامانه ثنا ، ۵ روز مهلت به من دادند که خودم را به شعبه ۱ اجرای احکام شهید مقدسی اوین برای اجرای حکم خودم را معرفی کنم .حکمی که نه میزانش برام مشخصه و نه اتهاماتش، طبق شماره پرونده ایی که در ابلاغیه نوشته شده مشخص هست که پرونده کذایی را از سال ۹۶ باز کردند و بدون هیچ ابلاغیه ایی جهت حضور در دادگاه و بدون هیچ بازجویی و دستگیریی، فقط برای اجرای آن، برایم ابلاغیه فرستادند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1