ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فراخوان تجمع از سوی اتحاد بازنشستگان

مکان: مجلس
زمان: یکشنبه ۲۱ دی ساعت ۱۰/۳۰


 

تجمع بزرگ بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به منظور احقاق حق و حقوق خود و اعتراض به تبعیض همسان‌سازی با بازنشستگان کشوری و لشگری

مکان: مجلس
زمان: یکشنبه ۲۱ دی ساعت ۱۰/۳۰
منتظر حضور عزیزان از شهرهای نزدیک هستیم

اتحاد بازنشستگان


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1