ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.موضوع: بی اخلاقی و تجاوز به حقوق معنوی فعالان بازنشستگی به نام دفاع از حقوق بازنشستگان!

در شرایطی که کارگران و بازنشستگان ایران، تحت بیشترین تضییقات و فشار سیاست های نولیبرالی قرار دارند و هر گونه حرکتی برای ایجاد تشکل های مستقل در معرض سرکوب قرار می گیرد، در شرایطی که اتحاد گروه های پراکنده کارگری و بازنشستگی، یک ضرورت مبرم جنبش حق خواهانه ما است، متاسفانه افرادی در نهایت بی مسئولیتی و بی اخلاقی، آرم گروه «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» را سرقت کرده‌ و آن را لوگوی گروه موهوم «گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری» در فضای مجازی قرار داده و اعلام موجودیت کرده اند

 


 

 

 

قابل توجه بازنشستگان و کارگران عزیز!

موضوع: بی اخلاقی و تجاوز به حقوق معنوی فعالان بازنشستگی به نام دفاع از حقوق بازنشستگان!

در شرایطی که کارگران و بازنشستگان ایران، تحت بیشترین تضییقات و فشار سیاست های نولیبرالی قرار دارند و هر گونه حرکتی برای ایجاد تشکل های مستقل در معرض سرکوب قرار می گیرد، در شرایطی که اتحاد گروه های پراکنده کارگری و بازنشستگی، یک ضرورت مبرم جنبش حق خواهانه ما است، متاسفانه افرادی در نهایت بی مسئولیتی و بی اخلاقی، آرم گروه «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» را سرقت کرده‌ و آن را لوگوی گروه موهوم «گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری» در فضای مجازی قرار داده و اعلام موجودیت کرده اند.
مدیران «گروه پایتخت وسراسری» در برابر اعتراض و تذکر ما به این سرقت آشکار، به سیاق ماموران امنیتی از ما مدارک و سابقه فعالیت قانونی! طلب کرده اند! درحالی که به خوبی میدانند که امکان فعالیت برای هیچ گروه اجتماعی بطور قانونی وجود ندارد و خود نیز بهمین خاطر،یک تشکل غیر رسمی ایجاد کرده اند .

پس از اعتراض به پدیده ی سرقت معنوی آرم اتحاد سراسری بازنشستگان ایران به ادمین های آن گروه ، مدیر ارشد گروه( آقای فراهانی )گفت در صورتی که اتحاد سراسری بازنشستگان ایران نشان دهد که قدمت و تاریخ اش پیش از تشکیل “گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری”بوده است در استفاده از آرم تجدید نظر خواهدشد، ولی متاسفانه ، علیرغم ارسال آرم و تاریخ رونمایی آن که به سال ۱۳۹۷ تعلق دارد ، ادمین آن گروه از پذیرش خطای خود و حذف آرم سرقت شده از گروه شان خودداری کردند .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران در تمام سالهای فعالیت اصولی خود براساس منشور مصوب با استقلال کامل و بدور از ماجراجویی، سیاست زدگی و فروغلطیدن در رقابت های تنگ نظرانه، به کار آگاهی رسانی، و تلاش در جهت سازمانیابی گروههای متفرق بازنشستگان پرداخته است و گاه، براساس ضرورت و درک متقابل از موضوعات مورد اشتراک با سایر مدافعان حقوق بازنشستگان ، همکاری برابر حقوق با گروه های همسو را به پیش برده است .حال نیز می کوشد تا با دفاع از حقوق معنوی خود ، خطرات ناشی از این رفتار غیر مسوولانه را به همه فعالان و مدافعان حقوق بازنشستگان هشدار دهد.

چنین رفتارهایی با هدف استفاده وبهره برداری از موقعیتی که دیگران در راستای منافع کارگران و زحمتکشان بازنشسته ایجاد کرده اند در بهترین حالت، فرصت طلبیِ تفرقه افکنانه و کودکانه است و بی شک از نگاه کنشکری صنفی، کاری ناپسند ومحکوم است .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، یک بار دیگر، این رفتار فرصت طلبانه و ناسالم را باهر انگیزه ای که صورت گرفته باشد محکوم می کند و خواهان حذف آرم خود از نام و نشان گروه جدید «گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری» و پایان دادن به این رفتار ها از سوی اقدام کنندگان آن در اسرع وقت است.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
https://t.me/etehadesarasari


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1