ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم تجمع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران

این تجمعات سراسری در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، قزوین، رشت، تبریز، ساری، خرم‌آباد، اراک، ایلام، خوزستان، کرج و… برگزار شده است.


 

فیلم تجمع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران

در پی فراخوان قبلی امروز بازنشستگان در شهرهای مختلف به تجمع سراسری دست زدند.

این تجمعات سراسری در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، قزوین، رشت، تبریز، ساری، خرم‌آباد، اراک، ایلام، خوزستان، کرج و… برگزار شده است.
اجرای هم‌سان‌سازی حقوق خواست اصلی بازنشستگان است.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1