ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: تظاهرات دانشجویان معترض استانبول / رئیس دانشگاه تحمیلی نمی‌خواهیم

استادان و دانشجویان معترض می‌گویند گماردن آقای بولو، از نزدیکان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، به ریاست دانشگاه، غیردموکراتیک و تحمیلی است.


 

دانشجویان معترض استانبول؛ رئیس دانشگاه تحمیلی نمی‌خواهیم

در این ویدئو تصاویر دانشجویان و استادن ترکیه را می‌بینید که در مخالفت با انتصاب «ملیح بولو» به عنوان رئیس جدید دانشگاه بغازیچی استانبول، اعتراض می کنند. دولت ترکیه با ممنوع اعلام کردن تظاهرات و با توسل به ماموران پلیس برای پراکندن معترضان می‌گوید اجازه نخواهد داد این اعتراض گسترش یافته و همانند واقعه پارک گزی دامنه‌دار شده و تکرار شود. استادان و دانشجویان معترض می‌گویند گماردن آقای بولو، از نزدیکان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، به ریاست دانشگاه، غیردموکراتیک و تحمیلی است.

 


 

دسته : جهان

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1