ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: آزار و اذیت یک کودک توسط یک صاحب‌کار

هشدار: فیلم حاوی تصاویر آزاردهنده می باشد!

 

آزار و اذیت یک کودک توسط یک صاحب‌کار

این فیلم توسط یک صاحب‌کار از آزار و اذیت یک کودک کار ضبط شده است.
مشاهده‌ی انواع و اقسام آزارهای روانی، جسمی و جنسی علیه کودکان کارگر تازگی ندارند و این پیش از هر چیزی به عادی‌سازی از کار کودک به‌عنوان نیروی کار ارزن قیمت بازمی‌گردد که از هر گونه حمايت اجتماعی نیز محروم شده است.

علت‌العللِ روزمره‌ شدن چنین اتفاقاتی، شکاف روزافزون طبقاتی، تضعیف روزمره‌ی قدرت طبقه‌ی کارگر، افزایش سریع فقر مطلق و فشل شدن نهادهای اجتماعی و حمايتی است.
بعید نیست پس از انتشار این ویدئو صاحب کارِ آزارگر بازداشت و تنبيه گردد اما برخورد با امثال او اگرچه لازم است اما کافی نیست. آن‌چه نیاز به برخورد جدی دارد شرایطی‌ست که خانواده‌های تهیدست را مجبور می‌کند تا با خارج از فرزندان خود از چرخه‌ی تحصیل، آن‌ها را به بازار بی‌رحم کار و استثمار بسپارند.

وقتی‌که کارگرانی با دهه‌ها سابقه‌ی کار به‌راحتی توسط کارفرمایان اخراج می‌شوند، ماه‌ها دستمزد دریافت نمی‌کنند و اعتراض‌شان نیز با سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی مواجه می‌شود، رفتار وحشیانه با کودکان کارگر ( ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین افراد طبقه‌ی کارگر ) به امری عادی تبدیل خواهد شد.

کالایی‌سازی آموزش (به‌ویژه آنلاین شدن آن در دوران کرونا که به اینترنت و وسایلی نظیر تلفن‌های هوشمند نیاز دارد) و تحمیل تورم افسارگسیخته به زحمتکشان رانه‌های درگیر شدن کودکان در بازار کار هستند. در تحلیل نهایی دولت و حامیان حریصِ خصوصی‌سازی مسببان تیره‌روزی میلیون‌ها تن از کودکان طبقه‌ی کارگر و جمعیت عظیم حاشیه‌نشینان هستند.
تا زمانی‌که این شرایط به‌طور ساختاری تغییر نکند، برخورد با خاطیان (مجددا تاکید می‌کنیم که برخورد لازم است ولی کافی نیست) تنها یک پاسخ مقطعی به افکار عمومی خواهد بود که ظرف چند ساعت نیز فراموش می‌شود.

 

متن از گروه نویسندگان #سرخط

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1