ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یکشنبه ۲۶بهمن: تجمع فرهنگیان همزمان با تجمع بازنشستگان مقابل مجلس + فیلم

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز مقابل مجلس با شعار گرانی و تورم بلای جان مردم

 


 

 

تجمع فرهنگیان همزمان با تجمع بازنشستگان مقابل مجلس

تا آنجا که به دولت برمیگردد هرگز به فکر مسائل بازنشستها نیست باید با اعتراضات به حق خود از حقوشان دفاع کنند و خواهان حقوقی در شأن یک زندگی بی دغدغه در سالهای باز نشستگی و از کار افتادگی خود باشند

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز مقابل مجلس با شعار:
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشنیم
کشتی بازنشسته دیگه به گل نشسته

مشکلات زندگی بازنشسته ها ناشی از حقوق ناچیز آنهاست که کفاف زندگی آنها را در این گرانی روز افزون نمیدهد بی توجهی به مشکلات و مسائل آنها از طرف دولت و مقامات حکومتی ظلمی آشکار و نابخشودنی است که باید در تجمعات اعتراضی یاد آور و فریاد کرد.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1