ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تاکنون هویت ۱۰ تن از جان‌باختگان حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ محرز شده است

در جریانِ حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ از تانک نیز استفاده شده است. تا کنون هویت ۱۰ تن از جان‌باختگان احراز شده است.

 


 

تاکنون هویت ۱۰ تن از جان‌باختگان حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ محرز شده است

۱. عبدالرحمن شهرسان‌زهی
۲. یحیی گنگوزهی
۳. عبدی شهرسان‌زهی
۴. عبدالوهاب دامنی
۵. محمدمیربلوچ‌زهی
۶. محمد نصرت‌زهی
۷. سلمان شهرسان‌زهی
۸. عبدالغفور توتازهی
۹. انس صاحب‌زاده
۱۰. رحمان‌بخش دهواری

امروز ۴ اسفند ماه ۹۹، سپاه پاسداران مستقیم به سمت سوخت بران بلوچ تیراندازی کرده که بر اثر آن ده ها تن از سوخت بران کشته و زخمی شدند. در جریانِ حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ از تانک نیز استفاده شده است.

تصاویر شماری از سوخت بران بلوچ که توسط سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی آسکان سراوان پاسگاه شمسر کشته و زخمی شدند.


دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1