ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: تجمع اعتراضی امروز بازنشستگان در شهرهای مختلف – چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹

 


 

 

اصفهان
بازنشستگان صنایع فولاد و معادن مقابل استانداری اصفهان

 

خوزستان
تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد خوزستان

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1