ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یکشنبه ۱۷ اسفند: تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران + فیلم و عکس

بازنشستگان و مستمری بگیران همسو با کارگران خواهان افزایش حقوق و مستمری‌ها به بالای ۱۲ میلیون تومان هستند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ساری

 


 

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران + فیلم و عکس

امروز یکشنبه ۱۷ اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شیراز مقابل سازمان تامین اجتماعی و در اعتراض به وضعیت فلاکتبار معیشتی دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران همسو با کارگران خواهان افزایش حقوق و مستمری‌ها به بالای ۱۲ میلیون تومان هستند. اجرای کامل همسان سازی و درمان تکمیلی از دیگر خواسته‌های آنان است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مشهد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سنندج

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شاهرود

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در قزوین

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در خرم آباد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ایلام

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در یزد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شوشتر

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اراک

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اصفهان

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در کرج

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اهواز

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در رشت

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شیراز

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1