ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گزارش یکی از شرکت کنندگان در تجمع برای مزد در مقابل وزارت کار – تهران

فضا داشت متشنج تر می‌شد و برخورد مامورین نیروی انتظامی خشن تر. یه دفعه تعدادی از جمعیت شعار “حفوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه” را سر دادن. بقیه جمعیت هم این شعار را تکرار کرد.

 


 

 

 

گزارش یکی از شرکت کنندگان در تجمع برای مزد در مقابل وزارت کار – تهران

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

امروز برای شرکت در تجمع به خاطر مزد به وزارت کار در خیابان آزادی رفتم. حدود ۱۰:۱۵ به تقاطع خیابان آزادی و اذربایجان رسیدم. حدود ۵۰ نفر از همکاران بازنشسته در سر خیابان بهبودی ضلع جنوب شرقی جلوی مسجد تجمع کرده بودند. به سمت آنان رفتم. وقتی پرس و‌جو کردم گفتند که مامورین اجازه نمی‌دهند که جلوی وزارت کار تجمع نمائیم، همینجا بمانیم تا بقیه برسن. کارگران دیگری هم کم کم جمع شدند. چند تا جوان هم آمده بودند. همه در حال پیگیری بودیم که چه کار کنیم. تعداد جمعیت به حدود ۸۰ نفر رسیده بود. چند مامور نیروی انتظامی به سمت جمعیت امدند و‌گفتن جمع نشین و متفرق بشین. همکاران بازنشسته سعی داشتن که با آنان صحبت کنند و بگویند که برای چه جمع شده‌اند و دستمزدشان پایین است. همه می‌گفتیم ما برای حقوقمان آمده‌ایم. کم کم که جمعیت زیاد شد، تعداد مامورین نیروی انتظامی هم زیاد شد. سعی کردن که جلوی حرکت ما را به سمت وزارت کار بگیرند. لباس شخصی ها هم زیاد شدند، از ما داشتن عکس و فیلم می گرفتن. ما را به سمت ضلع جنوب غربی بهبودی- ازادی هول دادند. ولی جمعیت متفرق نشد. فضا داشت متشنج تر می‌شد و برخورد مامورین نیروی انتظامی خشن تر. یه دفعه تعدادی از جمعیت شعار “حفوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه” را سر دادن. بقیه جمعیت هم این شعار را تکرار کرد. دیگه رسما مامورین انتظامی شروع به برخورد خشن کردند. جمعیت را هل می‌دادن. توجهی هم نداشتن که بعضی از حاضرین سن بالا دارند و ممکن است صدمه ببیند. جمعیت به سمت مترو راه افتاد. شعارهای “اینهمه بی عدالتی هر گز ندیده ملتی” ، “تنها کف خیابون به دست می‌اد حق مون“، “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم” از سمت جمعیت سر داده شد‌. در همین حین ۲ تا جوان را ماموران نیروی انتظامی گرفتند. جمعیت سعی داشت که نگذارد آنان دستگیر شوند. اما مامورین با خشونت با جمعیت برخورد می کردند و ان دو جوان را به شدت کتک زدند و دستگیر کردند. حالا دیگر از پشت سر جمعیت، مامورین دستشان را زنجیر کرده بودند و ما را به سمت مترو هول می‌دادند. یکی از پیرمردهای بازنشسته بر اثر هجوم مامورین زمبن خورد. جمعیت او را بلند کرد. دوباره مامورین هجوم آوردند و دو جوان را کشان کشان بردند. تعدادی را به درون مترو هل دادند. خشونت ماموران زیاد بود. دوباره هجوم آوردند و یکی از بازنشستگان را سعی کردن دستگیر کنند. اما جمعیت نگذاشت. جمعی گفتیم بهتر است متفرق بشیم. همه به شدت از دست شریعتمداری شاکی بودند و به او بد و بیراه می گفتند.

تجمع امروز نشان داد که باید اتحادمان را بیشتر کنیم.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1