ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یاد یاور و صدای زحمتکشان را در یکمین سالگرد در گذشت او گرامی می داریم!

ما در اتحادسراسری بازنشستگان یکمین سالگرد فقدان دکتر فریبرز رئیس دانا را باردیگر به همه ی بازنشستگان و کارگران و زحمتکشان ایران و همه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب و مترقی کشورمان تسلیت می‌گوییم و یاد و خاطره اورا گرامی می‌داریم.

 


 

 

 

 

یاد یاور و صدای زحمتکشان را در یکمین سالگرد در گذشت او گرامی می داریم!

یکسال از فقدان دانشمند مبارز سوسیالیست دکتر فریبرز رئیس دانا میگذرد . طی این مدت واقعیتی انکار ناپذیر بر همه‌ی کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و مبارزان سوسیالیست و نیروهای مترقی و دموکرات ایران آشکار گردید که دکتر رئیس دانا چه نقش موثری در انعکاس خواسته های جنبش های ترقیخواهانه ایران داشت.
کوشش بی دریغ او برای همبستگی همه ی جریانات ترقیخواه کشور ، مبارزه برای لغو اعدام ، علیه سانسور و برای آزادی بیان و اندیشه ، مبارزه برای دفاع از حقوق زندانیان. صنفی، سیاسی و عقیدتی به ویژه کارگران و زحمتکشان زندانی ، مبارزه در راه رفاه و امنیت و تشکل یابی و برای تحقق نظام عادلانه مزدی کارگران از کارنامه سراسر حس مسوولیت دکتر فریبرز رئیس دانا بود .
حضور همیشگی دکتر فریبرز رئیس دانا در عرصه مطبوعات، در رسانه های دیداری و شنیداری در فضای مجازی و رسانه های برون مرزی، در میزگردهای مراکز علمی و دانشگاهی و درمراسمی که از سوی فعالان جامعه مدنی شکل می گرفت و ضمن آن آگاهی و شجاعت بی نظیری که با سخنان خود به جامعه هدف عَرضه می داشت ، سرشار از تعهدی بود که نسبت به کارگران و زحمتکشان و کشور عزیز مان ایران داشت و در مقابل هجوم بی وقفه نئولیبرالیسم در دولت های مختلف، کارگران را نسبت به تبعات سیاست های ناشی از آن هجوم آگاه می کرد .

اکنون یک سال از نبود این مبارز حقیقی راه رهایی طبقه کارگر ایران می گذرد. بی تردید بذرهایی که به گفته خود او در میان سنگلاخ ها کاشته است دیر یا زود به نهالی هایی بارور بدل خواهد شد و جای خالی این اندیشمند مبارز را پر خواهد کرد .

ما در اتحادسراسری بازنشستگان یکمین سالگرد فقدان دکتر فریبرز رئیس دانا را باردیگر به همه ی بازنشستگان و کارگران و زحمتکشان ایران و همه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب و مترقی کشورمان تسلیت می‌گوییم و یاد و خاطره اورا گرامی می‌داریم.

۱۹اسفند ۹۹
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1