ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: “اذیت و آزار بیماران را متوقف کنید”

حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمار آزاری و ایجاد هزینه‌های ناشی از آن متوجه بیمه شدگان است. کمترین آسیبی که از این تصمیم نادرست و حساب نشده به جریان درمان بیماران وارد می‌شود؛ نبود سیستم روی خط (آنلاین) مناسب و قطع و ضعف اینترنت در مراکز بهداشت و درمان و حتی در سیستم روی خط سازمان تامین اجتماعی و کارگزاری های تابعه است.

 


 

 

“اذیت و آزار بیماران را متوقف کنید”

حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمار آزاری و ایجاد هزینه‌های ناشی از آن متوجه بیمه شدگان است.

اخیرا ادارات کارگزاری سازمان تامین اجتماعی بنا به دستور سازمان به بهانه صرفه جویی در مصرف کاغذ ؟!!! از تجدید دفترچه خودداری کرده واظهار می دارند که کارت ملی تنها رابطه ی بیمه شدگان در امور بهداشت و درمان اعم از شاغل و بازنشسته با پزشکان ، مراکز درمانی، داروخانه ها و سایر مراکز خدمات رسانی (آزمایشگاه ها و انواع مراکز تصویر برداری و ….) است. پیرو ابلاغ این بخشنامه بلافاصله با اقدام به حذف دفترچه ها تامین اجتماعی، موجب سردرگمی بیماران و فرسایش عصبی و تشدید نگرانی و اضطراب درمیان آنها شده است. زیرا حداقل زیر ساخت های لازم برای بیماران و بیمه شدگان و بطور کلی نظام بهداشت و درمان تعریف نشده است .

کمترین آسیبی که از این تصمیم نادرست و حساب نشده به جریان درمان بیماران وارد می‌شود؛ نبود سیستم روی خط (آنلاین) مناسب و قطع و ضعف اینترنت در مراکز بهداشت و درمان و حتی در سیستم روی خط سازمان تامین اجتماعی و کارگزاری های تابعه است.

اینکه چرا طرحی تا به این حد گسترده بدون ایجاد زیرساخت های مناسب به یکباره اجرایی می‌شود تنها نشان از بی برنامگی و ضعف مدیریت سازمان تامین اجتماعی و از سوی دیگر بی توجهی شدید تشکل هایی مثل شوراهای اسلامی کار _ انجمن های صنفی و مجامع عالی نمایندگان و کانون های بازنشستگی بیمه شدگان در سراسر ایران به این کار پرهزینه و آسیب‌زا است .

این طرح خلق الساعه نه تنها در چرخه معیوب بهداشت و درمان برای بیمه شدگان نیازمند خدمات پزشکی دردی را دوا نمی کند بلکه در روزهای اخیر در موارد بسیاری برای بیماران مشکلات بسیار جدی ایجاد کرده است . لازم به یاد آوریست که چنین طرح هایی اولا نیازمند بررسی منابع و امکانات در نظام مورد نظر می باشد و در ثانی بایستی زیر ساخت های مطمئن ایجاد گردد ، آنگاه در یک یا چند منطقه محدود بصورت آزمایشی اجرا گردد و بعد از اطمینان از عملکرد صحیح باجرا در آید .ظاهرا مسئولین از همان ابتدا بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی را موضوع آزمایش طرح های نبوغ آمیز خود قرار داده اند.

ما در اتحاد سراسری بازنشستگان ایران این اقدام غیر مسئولانه را بازی با سلامت بیماران و به ویژه تشدید کننده‌ی اضطراب و نگرانی مضاعف در بیماران می دانیم که باید در جریان رسیدگی های درمانی از آسودگی برخوردار باشند،و آنرا محکوم کرده و خواهان اعتراض همه‌ی بیمه شدگان چه شاغل و چه بازنشسته علیه آن و برای الغای آن هستیم.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۱۳۹۹/۱۲/۲۱

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1