ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله برگزیده: نقدی بر کاربست روش تحلیل کاربردی رفتار (ABA) – دماین میلتون

در این مقاله دماین میلتون (پژوهش‌گر، روان‌شناس و جامعه‌شناس اوتیستیک)، مروری می‌کند بر انتقادات جدی که روان‌پزشکان، روان‌شناسان و پژوهش‌گران پیشرو در حوزه اوتیسم درباره آزارگرانه و ناموثر بودن روش «تحلیل کاربردی رفتار» (که در کار با کودکان اوتیستیک رایج است) مطرح کرده‌اند.

 


 

 

نقدی بر کاربست روش تحلیل کاربردی رفتار (ABA)

دماین میلتون

 

به مناسبت روز جهانی پذیرش اوتیسم، ۱۳ فروردین، گروه ترجمه کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره اوتیسم اقدام به ترجمه و تولید محتوا کرده است. تلاش ما بر آن بوده تا این محتواها برآمده از خود جامعه افراد اوتیستیک باشد.

مقاله فوق سومین بخش از این مجموعه محتوا است. در این مقاله دمیان میلتون، پژوهش گر اوتیستیک، به عنوان ضمیمة بیانیة گروه تنوع عصبی در انگلستان نگاشته شده است و مروری فشرده اما نسبتاً جامع بر انتقادات مربوط به روش تحلیل کاربردیِ رفتار است. روش تحلیل کاربردی رفتار یکی از روش های رایج در اقدامات موسوم به توان بخشی کودکان اوتیستیک در سرتاسر جهان است. بااین حال در سال های اخیر بسیاری از فعالان حقوق کودکان، فعالان حقوق معلولان و اجتماعات آکادمیکِ افراد معلول و اوتیستیک در رشته هایی مانند روان شناسی و جامعه شناسی به انتقاد از آن پرداخته اند، زیرا آن را آزارگرانه، معلولیت هراس، تواناسالار و از لحاظ نظری و عملی دارای خلأ ها و کاستی های اساسی می دانند. کمیتة پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان با باور به ضرورت اینکه در امور و مسائل معلولان باید صدا، نظرات و دیدگاه های خودِ افراد دارای معلولیت ازجمله افراد اوتیستیک در اولویت قرار گیرد، به مناسبت روز جهانی پذیرش اوتیسم 2، و با توجه به ضرورت به روز شدن دانش در این حوزه، بالاخص برای کنشگران و جامعة علمی و دانشگاهی، اقدام به ترجمه و انتشار این مقالة کوتاه اما کلیدی کرده است. لازم به تأکید است هدف از ترجمه و انتشار این مقاله توصیه به تغییر رویة ناگهانی در مداخلات بالینی و ارائة توصیه های بالینی نیست، بلکه هدف طرح ضرورت بحث برای بازاندیشی دقیق و علمی است، به گونه ای که در آن به تجارب زیستة کودکان و بزرگسالان اوتیستیک و نظرات آن ها و دستاورد های مطالعات انتقادیِ معلولیت توجهی جدی تر شود.

ادامه مقاله در لینک زیر:

https://usercontent.one/wp/www.s-rahkar.org/wp-content/uploads/2021/04/Autism.pdf

———–

منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان
https://t.me/irsprcorg

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1