ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بستن محور کهنوج به بندرعباس توسط کارگران معادن آسمینون منوجان

روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان به دلیل تعطیلی معادن و بیکار شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر به نشانه اعتراض محور کهنوج به بندرعباس را بستند.

 


 

 

بستن محور کهنوج به بندرعباس توسط کارگران معادن آسمینون منوجان

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان به دلیل تعطیلی معادن و بیکار شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر به نشانه اعتراض محور کهنوج به بندرعباس را بستند.

پیش از این نیز در تاریخ ۹ تیرماه ۹۹، کارگران این معدن در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند. بعد از این اعتصاب مدیران معدن از ۱۶ کارگر به دلیل همین حق‌خواهی شکایت کردند.

دولت و کارفرماها متحدان هم هستند. از دیر پرداختن حقوق تا کم پرداختن آن، از ساعات طولانی کار تا اخراج کارگران، از قراردادهای کوتاه‌مدت تا شرایط ناایمن کار؛ همه از سوی کارفرما اجرا می‌شود و از سوی دولتی‌ها انکار. اعتصاب و اعتراض هم با بدترین وجه سرکوب می‌شود. خوب نشان داده‌اند هر دو، هم دولت هم کارفرمایان، هر دو دشمن کارگرانند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1