ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جواب کوبنده گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی به یاوه گویی های علی مطهری

هر کس اسم کارگر را می آورد اول دهانش را با گلاب بشوید

 


 

 

 

جواب کوبنده گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی به یاوه گویی های علی مطهری

در آستانه‌ی اول ماه می، روز جهانی کارگر، اصحاب جمهوری اسلامی دوباره ماهیت ضد کارگری خود را در زبان نشان دادند. علی مطهری، با بسط ماهیت و زندگی انگلی خودش و هم‌پیالگانش به کارگران زحمتکش، گفت به ستار بهشتی، کارگر معترض، دو کیسه برنج می‌دادید!

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی جواب کوبنده ای به او داد که نیاز به هیچ توضیح اضافه‌ای ندارد.

#مرگ_بر_نظام_ضد_کارگر
#ستار_بهشتی

@sarkhatism

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1