ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقامات رده بالا‌تر شهرداری و و اعضای شورای شهر آبادان، سهمیه‌ی واکسن پاکبانان را برای خود تزریق کردند

بنا به اظهارات شکرالله سلمان‌زاده، رئیس دانشکده‌ی علوم پزشکی آبادان، بیشترین آمار ابتلا به کرونا از فهرست‌های ارائه شده توسط مدیران شهرداری مربوط به پاکبانان است.

 


 

 

مقامات رده بالا‌تر شهرداری و و اعضای شورای شهر آبادان، سهمیه‌ی واکسن پاکبانان را برای خود تزریق کردند

#سرخط:

با توجه به مشقت کار پاکبانان، خصوصا از حیث برخورد مستقیم با انواع آلودگی‌ها، امکان رعایت توصیه‌های بهداشتی برای این بخش تحتانی و ضعیف از کارکنان شهرداری فراهم نیست و آنان را در صف اول خطر ابتلا به کرونا قرار می‌دهد. بنا بر این پاکبانان در اولویت نخست واکسیناسیون قرار می‌گیرند. اما در شرایطی که خود واکسیناسیون در ایران از ابتدا با ابهام زورگویانه‌ی دولت همراه بوده و همچنان حواشی زیادی حول آن موجود است، طبیعی است که مانند سایر موارد، نظارت منصفانه و درستی نیز در رعایت اولویت‌بندی‌های آن اعمال نشود. در این وضعیت است که مقامات و کارکنان رده بالاتر به بهانه‌‌های کذایی مثل ماسک داشتن و عدم تشخیص،بتوانند این اولویت‌بندی‌ها را دور بزنند و سهمیه‌ی واکسن بخش‌های مورد خطر را تصاحب کنند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1